Lepidlá

Lepenie patrí medzi najpokrokovejšie a najefektívnejšie spôsoby spájania rôznych materiálov a neustále sa rozširuje do nových oblastí použitia.

Osobitne v drevospracujúcom a nábytkárskom priemysle je dôležité si uvedomiť, že na proces lepenia vplýva viacero faktorov – druh a rozmery lepeného materiálu, vlhkosť a teplota materiálu a prostredia, kvalita povrchov, podmienky a spôsob nanášania a lisovania, atď.

Správny výber lepidla je významnou podmienkou efektívnosti výroby a kvality výsledného produktu.

Podľa normy DIN EN 204 sa lepidlá na drevo rozdeľujú do štyroch tried odolnosti :

D1 – Interiér, kde je teplota len zriedkavo a krátkodobo vyššia ako 50°C a vlhkosť dreva najviac 15%

D2 – Interiér so zriedkavým krátkodobým vplyvom vody alebo kondenzátu vzdušnej vlhkosti a/alebo krátkodobo vysokej vlhkosti vzduchu, ktorá spôsobí zvýšenie vlhkosti dreva až na 18%

D3 – Exteriér chránený pred poveternostnými vplyvmi alebo interiér s častým krátkodobým vplyvom vody alebo kondenzátu vzdušnej vlhkosti alebo s dlhodobým vplyvom vysokej vlhkosti vzduchu

D4 - Exteriér vystavený poveternostným vplyvom, ale s primeranou ochranou povrchu alebo interiér s častým intenzívnym vplyvom vody alebo kondenzátu vzdušnej vlhkosti

Výrobca:
     
stránkovanie:
stránkovanie:
   

Prihlásenie